Nasi nauczyciele

Dyrektor szkoły: Halina Wojdyła

 

Edukacja wczesnoszkolna:

Anna Wanicka

Marta Winiarz

Halina Wojdyła

Język polski: Ewa Sidor

Matematyka: Marta Winiarz

Historia: Joanna Szczeblowska

Przyroda: Krystyna Rybotycka

Biologia: Krystyna Rybotycka

Fizyka: Zenon Dziuda

Chemia: Krystyna Rybotycka

Geografia: Joanna Zych

WOS: Wiesława Wanicka

Muzyka i plastyka: Alicja Łukaszów

Język niemiecki: Alicja Łukaszów

Język angielski: Anna Wanicka

Wychowanie fizyczne: Adam Dziurowski

Informatyka: Ewa Sidor

Technika: Krystyna Rybotycka

Religia: Gerard Malcher