Wszelkie diety dziś na boku

Tłusty Czwartek jest raz w roku!