Konkurs kolęd

Nasza uczennica Julia wzięła udział w Konkursie kolęd w ramach Koncertu Jarmarku Bożonarodzeniowego online (Weihnachtskonzert),
który zorganizował Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej z Opola.
Za udział w Konkursie Julia została nagrodzona interesującymi nagrodami.
GRATULUJEMY