Nasze lekcje trwają

Zachęcamy naszych uczniów do logowania się na platformie Edunect. Każdego dnia będą tu publikowane nowe zadania. Zalecamy, by wykonywać je zgodnie z planem lekcji, to znaczy jeśli w danym dniu klasa ma język polski, matematykę, historię i biologię, to z tych przedmiotów należy wykonać po jednym zestawie zadań.

Nauczyciele będą ze swoich kont śledzić Wasze postępy w nauce i na ich podstawie planować dalsze lekcje. Zapewniamy, że zadania nie będą trudne, a skupiać będziemy się głównie na utrwalaniu i powtarzaniu nabytych wiadomości. Prosimy o wzajemne poinformowanie kolegów i koleżanek o potrzebie odrabiania lekcji na Eduneccie. W razie nieznajomości swojego loginu lub hasła prosimy o kontakt z wychowawcą klasy.

Do zobaczenia na Eduneccie!