Szkoła pamięta

Nasza szkoła włączyła się do akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”.

Jej celem jest zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia.

Nasi uczniowie wraz z nauczycielami odwiedzili Cmentarz w Gieralcicach. Zapalili znicze i upamiętnili historię jeńców wojennych.